Fuktutredning

En fuktutredning utförs vid misstanke om hög luftfuktighet,
fuktskada eller vattenskada i en byggnad.

Efter fuktutredningen bör man åtgärda de eventuella skador man hittar för att förhindra att de sprider sig. Tecken på en fuktskada är t.ex missfärgningar, att färgen släpper från underlaget eller att det uppkommit avvikande lukter.

Krypgrund

Hus med krypgrund är en riskkonstruktion och fler än hälften av alla krypgrunder har eller löper risk för att drabbas av fukt och mögelproblem.

Tecken att vara uppmärksam på:

✔ Avvikande lukter

✔ Synliga angrepp av mögel i krypgrunden

✔ Fukt på marken

✔ Känns utrymmet allmänt fuktigt

Vind

Det finns framför allt tre risker med fukt på kallvinden: läckage utifrån, luftläckage från innemiljön samt bristande ventilation.

Vattenläckage utifrån kan snabbt utveckla skador lokalt där otätheter finns. En till synes frisk vind kan få stora mögelskador på bara några månader om ändringar gjorts i huset som t.ex tilläggsisolering eller fönsterbyte. Skadorna brukar främst drabba yttertakets insida och takbjälkarna. Har du redan mögel- eller fuktskador måste du ta reda på varifrån de kommer. Hör av dig till Byggnadsmiljö i Norr AB om du misstänker fuktproblem på din vind.

Tecken att vara uppmärksam på:

✔ Avvikande lukt

✔ Missfärgningar och fuktfläckar på undersida yttertak

✔ Mögelpåväxt på träytor

Behandling av personuppgifter GDPR

Adress

Timmermansgatan 5, 53233 Skara

Adress

Industrivägen 16B, 901 30 Umeå

Telefon