Innemiljöutredningar

Misstänker ni att ni blir sjuk ofta, orsaken kan vara huset ni vistas i.

Problemen med bristande innemiljö ökade i början av 1970-talet i takt med att husen blev allt tätare. Nya byggnadsmaterial som t.ex tryckimpregnerade syllar började användas i större omfattning och gamla hus byggdes om och nya energikällor installerades.

Ett annat problem är kemiska emissioner som kan uppstå som en följd av en allt för pressad byggtakt eller mikrobiella skador.

Tecken att vara uppmärksam på:

✔ Avvikande lukter

✔ Missfärgningar på väggar, tak eller golv

✔ Otätheter i konstruktionen

✔ Fukt och mögel

✔ Bristfällig ventilation

✔ Emissioner från byggnadsmaterial

Symptom

✔ Slemhinne- och luftvägssymptom i form av irritation och torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektion samt uppkomst eller försämring av astma.

✔ Hudsymptom i form av irritation, rodnad, klåda, utslag eller eksem.

✔ Allmänsymptom i form av trötthet, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla eller luktöverkänslighet.

Kontakta Byggnadsmiljö i norr så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Behandling av personuppgifter GDPR

Adress

Timmermansgatan 5, 53233 Skara

Adress

Industrivägen 16B, 901 30 Umeå

Telefon