Miljöinventering

Visst har ni koll på att fastighetsägare enligt lag ska känna till vilka miljöfarliga ämneN som kan finnas era fastigheter. 

Byggnadsmiljö i Norr utför den åt er. Inventeringen görs okulärt och om det bedöms nödvändigt utför vi provtagningar för att säkerställa förekomst av exempelvis asbest, PCB, kvicksilver, bly.

Inför rivning eller ombyggnation

Miljöinventering behövs även när ni planerar att riva eller bygga om en fastighet. Vi hjälper även till med det. Rivningsplanen innefattar en redovisning på hur alla miljöfarliga material ska tas om hand.

 

Behandling av personuppgifter GDPR

Adress

Kavaljersvägen 24, 903 64 Umeå

Telefon