med Välkommen till Byggnadsmiljö i Norr

Vi är ett byggkonsultbolag som är verksamma i Västra Götaland med omnejd.

Vi är experter på innemiljö, statusbesiktning/underhållsplanering, miljöinventering, fuktutredning.
Vi har lång erfarenhet av att praktiskt kontrollera, utreda och besiktiga byggnader. Våra kunder är ofta kommuner, landsting samt stora byggföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar men vi hjälper även privatpersoner.

Byggnadsmiljö i Norr erbjuder ett personligt och nära samarbete med våra kunder och har bred erfarenhet inom de områden vi verkar inom. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi ta på oss både stora som små uppdrag över hela Sverige.

STATUSBESIKTNING

Syftet med en statusbesiktning är att identifiera och sammanställa framtida kostnader och brister på era fastigheter. På så sätt kan ni undvika oplanerade kostnader. Om ni planerar att köpa en fastighet kan en statusbesiktning utföras för att belysa kostnader som kommer framåt i tiden.

MILJÖINVENTERING

En miljöinventering inför rivning/renovering hjälper er att kartlägga hälsostörande material för att säkerställa att byggnaden inte innehar några farliga ämnen enligt gällande lagkrav och normer i branschen.

Innemiljöutredning

Misstänker ni att ni är sjuk oftare i hemmet än på jobbet eller omvänt, orsaken kan vara byggnaden ni vistas i. Vi utför en byggnadsteknisk undersökning genom att söka efter brister som kan påverka inomhusmiljön negativt och utför relevanta provtagningar om så behövs.

UNDERHÅLLSPLAN

Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare eller förvaltare! Spara tid, pengar och energi. Vi inventerar och planerar ert underhåll och fungerar som projektledare vid era projekt.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning. Besiktningen görs för att ta reda på fastighetens skick i samband med en försäljning. Målet är att på ett pedagogiskt sätt förklara de brister och risker som finns i ett hus.

FUKTUtredning

En fuktutredning utförs vid misstanke om hög luftfuktighet, fuktskada eller vattenskada i en byggnad. Efter fuktutredningen bör man åtgärda de eventuella skador man hittar för att förhindra att de sprider sig.

Kundnöjdhet

Vi arbetar kontinuerligt med att uppnå och bibehålla en hög kundnöjdhet och skapa goda förutsättningar för att alla våra kunder ska vara nöjda.
Vi försöker vi ta reda på vad kunderna upplever som bra eller mindre bra och gör kontinuerliga mätningar av utförda arbeten hos våra kunder.

Vi vill gärna att ni kontaktar oss om ni tycker vi gjort ett bra eller mindre bra jobb.

Behandling av personuppgifter GDPR

Adress

Timmermansgatan 5, 53233 Skara

Adress

Industrivägen 16B, 901 30 Umeå

Telefon