Vi är experter på hus

Vi är ett konsultbolag som har mångårig erfarenhet i fastighetsbranschen och vill vara en partner som ni fastighetsägare vänder er till oavsett frågeställning. Genom att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och att vara lyhörd och flexibel hjälper vi er med era behov.

Byggnadsmiljö i Norr erbjuder ett personligt och nära samarbete med våra kunder och har bred erfarenhet inom de områden vi verkar inom. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi ta på oss både stora som små uppdrag över hela Sverige.

l

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning. Besiktningen görs för att ta reda på fastighetens skick i samband med en försäljning. Målet är att på ett pedagogiskt sätt förklara de brister och risker som finns i ett hus.

MILJÖINVENTERING

Om inte ni redan gjort en miljöinventering så kan vi hjälpa er med det. Inventeringen görs okulärt och om det bedöms nödvändigt utför vi provtagningar för att säkerställa förekomst av exempelvis asbest, PCB, kvicksilver, bly.

U

STATUSBESIKTNING

Syftet med en statusbesiktning är att identifiera och sammanställa framtida kostnader och brister på era fastigheter. På så sätt kan ni undvika oplanerade kostnader. Om ni planerar att köpa en fastighet kan en statusbesiktning utföras för att belysa kostnader som kommer framåt i tiden.

UNDERHÅLLSPLAN

Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare eller förvaltare! Spara tid, pengar och energi. Vi inventerar och planerar ert underhåll och fungerar som projektledare vid era projekt.

HomePlan ger husägaren/köparen en plan för just ert hus där ni får en underhållsplan för de närmaste 15 åren som visar:

✔ Vad som behöver göras

✔ När det ska ske

✔ Kalkyl för vad det kommer att kosta år för år.

Kunden kan välja om hen planerar att utföra underhållsarbeten själv eller om ni vill använda hantverkare på varje underhållspunkt.

Det enda ni behöver veta är när huset är byggt, när tidigare ändringar i huset har gjorts och ytor. Så fixar programmet resten.

Man kan även spara alla dokument som rör huset, ritningar, dokument, kvitton eller varför inte färgkoder på fasadfärg.

Video

Problem i er fastighet

Innemiljöutredning

Misstänker ni att ni är sjuk oftare i hemmet än på jobbet eller omvänt, orsaken kan vara byggnaden ni vistas i. Vi utför en byggnadsteknisk undersökning genom att söka efter brister som kan påverka inomhusmiljön negativt och utför relevanta provtagningar om så behövs.

FUKTBESIKTNING

En fuktutredning utförs vid misstanke om hög luftfuktighet, fuktskada eller vattenskada i en byggnad. Efter fuktutredningen bör man åtgärda de eventuella skador man hittar för att förhindra att de sprider sig.

Kundnöjdhet

Vi arbetar kontinuerligt med att uppnå och bibehålla en hög kundnöjdhet och skapa goda förutsättningar för att alla våra kunder ska vara nöjda.
Vi försöker vi ta reda på vad kunderna upplever som bra eller mindre bra och gör kontinuerliga mätningar av utförda arbeten hos våra kunder.

Vi vill gärna att ni kontaktar oss om ni tycker vi gjort ett bra eller mindre bra jobb.

Behandling av personuppgifter GDPR

Adress

Industrivägen 16b 901 30 Umeå

Telefon