Statusbesiktning

Är ni osäker på skicket för er/era fastigheter?
Vi hjälper er med en statusbesiktning

Syftet med en statusbesiktning är att identifiera och sammanställa framtida kostnader och brister på era fastigheter. På så sätt kan ni undvika oplanerade kostnader.

Om ni planerar att köpa en fastighet kan en statusbesiktning utföras för att belysa kostnader som kommer framåt i tiden.

Byggnadsmiljö i Norr utför besiktningar av allt från stora fastighetsbestånd till enstaka villor och omfattningen kan begränsas till delar av fastigheter som t.ex lägenheter, badrum eller tak.

Statusbesiktning kan omfatta såväl byggnader som installationer.

Byggnadsmiljö i Norr anlitas av blad annat fastighetsförvaltare, byggbolag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar eller framtida bostadsrättsföreningar.

Exempel på utförda statusbesiktningar:

✔ Inventera samtliga badrum i en bostadsrättsförening

✔ Inventering av lägenheter för att ta reda på och prioritera underhållsbehovet

✔ Inventering av vindsutrymmen för att ta reda på skicket och om åtgärder generellt är nödvändigt

Behandling av personuppgifter GDPR

Adress

Timmermansgatan 5, 53233 Skara

Adress

Industrivägen 16B, 901 30 Umeå

Telefon